Odotamme mielenkiinnolla sähköpostiasi
Soita meille nyt!

Pienennä teollisuuden kustannuksia eristämällä

Eristämisen taloudelliset hyödyt tähtäimeen

Euroopan teollinen eristysyhdistys EiiF on havainnut, että useimmat teollisuuden eristysjärjestelmät toteutetaan seuraavien näkökohtien perusteella:

 • Toiminnallinen näkökulma ja tuotantoprosessien turvaaminen
 • Kondensaation estäminen kylmissä lämpötiloissa
 • Työturvallisuus ja henkilöstön suojelu
 • Suurin sallittu lämpöhäviö

Nämäkin ovat toki tärkeitä näkökulmia, mutta yritysten voisi olettaa olevan kiinnostuneita myös hyvän eristämisen aikaansaamista taloudellisista hyödyistä. Eristäminen parantaa energiatehokkuutta, ja teollisuuden päästöjen vähentämisen lisäksi samalla vaikutetaan tuntuvasti teollisuuden energiakustannuksiin ja maksettavaksi jäävän hiiliveron määrään. 

Miten löydetään kustannustehokkain eristysratkaisu?

Teollisuuden eristysjärjestelmien säästöpotentiaalia laskettaessa on otettava huomioon energian hinta, käyttöaika sekä teollisuuslaitoksen käyttöikä. 

Kun tavoitteena on suunnitella taloudellisia hyötyjä tuova eristysjärjestelmä koko tehtaan elinkaaren ajaksi, on aluksi laskettava, mikä eristepaksuus on kustannustehokkain. 

EiiF:n tutkimusraportissa esitetty saksalainen VDI 2055 -ohjeistus määrittelee taloudellisimman eristyspaksuuden näin: eristekerroksen paksuus, jolla eristysjärjestelmään tehtävän investoinnin ja jäljellä olevan lämpöhäviön kokonaissumma on pienin mahdollinen, kun otetaan huomioon järjestelmän oletettu käyttöikä. 

Kustannustehokas eristeen paksuus vaihtelee eri käyttökohteissa, mutta sen määrittelyssä tarvitaan seuraavat tiedot:

 1. Investointikustannukset Kinv , joihin luetaan mukaan materiaalit, asennukset sekä korko- ja ylläpitokulut
 2. Lämpöhäviökustannukset Kq odotetun käyttöajan n aikana.

Lisäksi taloudellisen eristepaksuuden määrittelyyn vaikuttavat

 • keskilämpötila
 • eristysmateriaalin lämmönjohtavuus
 • vuosittainen toiminta-aika
 • odotettu käyttöaika (elinkaari)
 • lämmön hinta.

Edellä mainitut asiat huomioimalla eristyksen aikaansaamat säästöt saadaan maksimoitua. Tarkemmin sanoen investoinnit taloudelliseen eristysjärjestelmään tuottavat parhaan tuloksen ja eniten säästöä energiakustannuksissa. 

Kuinka paljon eristämisellä voidaan saavuttaa säästöjä?

Saavutettavissa olevat kustannussäästöt vaihtelevat sen mukaan, millaisesta kohteesta on kyse. Yleispätevänä sääntönä voidaan kuitenkin sanoa, että eristämisen taloudelliset hyödyt ovat sitä suuremmat, mitä pidempiä tehtaan vuosittainen käyttöaika sekä elinkaari ovat ja mitä korkeammalle energian hinnat kiipeävät.

Suurin teknisen eristyksen tuoma säästöpotentiaali piilee eristämättömissä komponenteissa. Niissä taloudellisesti kannattavaan eristyspaksuuteen investointi pienentää kokonaiskustannuksia, mutta samalla takaisinmaksuajat pysyvät lyhyinä. Noin 2 500 kohdetta käsittäneen EiiF:n tutkimuksen mukaan eristämättömien laitteiden eristäminen ja vaurioituneiden eristysjärjestelmien korjaaminen maksoi itsensä takaisin keskimäärin kahdessa vuodessa ja joskus jopa muutamassa kuukaudessa.

Lyhyiden takaisinmaksuaikojen lisäksi toinen näkökohta, joka usein jää huomiotta, on eristämättömien järjestelmien vaikutus tuotannon kustannuksiin. Monissa teollisuuden prosesseissa lämpötilat ovat erittäin korkeita – jopa 600 astetta ja enemmän – jolloin järjestelmässä tarvitaan runsaasti energiaa. Korkeat lämpötilat johtavat erittäin suuriin lämpöhäviöihin eristämättömissä laitteissa, mikä taas lisää koko järjestelmän energiankulutusta. 

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja eristysratkaisuista