Odotamme mielenkiinnolla sähköpostiasi
Soita meille nyt!

Miksi kannattaa eristää – ja miksi ei kuitenkaan eristetä?

Energian säästö

Euroopan Teollisuuseristysyhdistyksen (EiiF) teettämän tutkimuksen mukaan, oikeanlaisella eristyksellä pystyttäisiin säästämään jopa 14 Mtoe energiaa EU:n alueella vuoteen 2030 mennessä ja samalla hiilidioksidipäästöjen määrä laskisi jopa 40 Mt vuosittain. Yksi toe vastaa yhden raakaöljytonnin sisältämää energiamäärää, joten säästöpotentiaali on todella suuri. Määrä on noin 10 % koko EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteesta. Miksi ihmeessä ei sitten eristetä enemmän ja paremmin? Koska se maksaa, koska ei ole pakko ja koska ei osata.

Eristäminen maksaa, mutta maksaa myös itsensä takaisin

Omistajan ja sijoittajan haluna on saada mahdollisimman suuri tuotto omistukselleen tai sijoitukselleen. Mitä pienemmät rakennuskustannukset ja huoltokustannukset ovat, sitä parempaa tuottoa sijoitukselle saadaan. Mutta kun eristyksen suhteen asia ei ole näin yksinkertainen. Eristyksellä saadaan isoja säästöjä aikaiseksi. Monesti eristyksen suunnittelu tulee ajankohtaiseksi vasta siinä vaiheessa, kun laite tai tehdas alkaa olla valmis. Tässä vaiheessa päädytään yleensä kompromissiin – tehdään eristys minimivaatimusten mukaan ja jätetään hankalat kohdat, kuten liitokset, venttiilit ja laipat eristämättä. Edellä mainitun kaltaisella eristyksellä, energian kulutus jää edelleen isoksi ja syntyy hukkalämpöä, kun pitkällä juoksulla kunnon eristys toisi merkittäviä kustannussäästöjä.

Paine pitää kulut kurissa

Eristyksen tuomia kustannussäästöjä ei välttämättä osata laskea tai ei edes ajatella etukäteen, koska harvoin projektissa mukana olevilla on riittävä asiantuntijuus. Tästä syystä eristyssuunnittelu ja asiantuntijat kannattaa ottaa mukaan projektiin jo aikaisessa vaiheessa. Asiantuntijat ottavat suunnitelmissa huomioon standardit ja eristyskohteen omat vaatimuksen. Lisäksi he tietävät kokemuksen kautta erilaisten eristysratkaisujen toimivuuden ja millaisia vaatimuksia niillä on mm. tilan tarpeen ja eristävyyden suhteen.

Toinen iso ongelma energiankulutuksessa ovat vaillinaiset ja rikkinäiset eristeet sekä eristämättömät kohteet. Jopa kaksi kolmasosaa hukkalämmöstä olisi vältettävissä, jos eristeet olisivat asianmukaiset ja ehjät. Lisäksi takaisinmaksuaika korjauksissa on erittäin lyhyt. Eiif:n raportissa on erinomainen esimerkki ison öljysäiliön eristämättä jättämisestä ja eristyksestä kahdella eri eristysvahvuudella. Raportissa tulokset on esitetty hiilidioksidipäästöjen, energiankulutuksen ja energiakustannusten kautta. Erot ovat merkittävät ja kiistattomat: eristämällä päästöt ja energiankulutus pienenevät ja pitkässä juoksussa rahaa säästyy. Kannattaa lukea koko raportti, linkin löydät artikkelin lopusta.

Koska ei ole pakko eristää

Ei ole olemassa mitään yleismaailmallista eristysohjetta, jonka avulla voidaan eristää riittävän hyvin. Jokaisella kohteella on omat erityispiirteet ja niiden mukana tulevat vaatimukset. Eristyssuunnittelua ohjaa standardit sekä niihin pohjautuvat yritysten omat ohjeistukset. Yritysten omat ohjeistukset saattavat kuitenkin olla vanhentuneita, koska harvemmin yrityksessä on ketään, kenen vastuulla olisi päivittää niitä. Eristystyön tullessa ajankohtaiseksi, standardit jäävät taas päivittämättä ja eristys tehdään vastaamaan vanhoja vaatimuksia ja vanhentuneita standardeja. Kaikissa maissa ei ole edes olemassa standardeja eristykseen suhteen, jolloin eristys jää pahimmassa tapauksessa tekemättä kokonaan, koska ei ole pakko tehdä.

Koska ei osata eristää

Iso ongelma eristyksen suhteen on myös se, että eristystä ei osata tehdä. Asiaa on tutkittu EiiF:n toimesta ja ongelma ei ole vain Suomessa vaan koskee koko Eurooppaa. Ongelma liittyy vanhanaikaisuuteen: vanhentuneisiin työtapoihin ja vanhoihin ohjeistuksiin, joissa ei ole otettu huomioon mm. eristeiden kehittymistä ja lämpöhäviöitä. Tästä syystä alan ammattilaisten tulisi olla mukana jo suunnitteluvaiheessa. Ammattilaiset osaavat yhdistää kokonaisuuteen standardit, yrityksen omat vaatimukset, kehittyneet eristeet päällysteineen, ja kokonaisuus on suunniteltu koko elinkaarta ajatellen. Elinkaariajattelussa mietitään laitoksen koko elinkaarta ja kuinka valittu eristysratkaisu toimii elinkaaren ajan eri olosuhteissa.

Yhteisillä pelisäännöillä taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset olisivat merkittävät

Vaillinaisilla ja heikkokuntoisilla eristeillä on valtava vaikutus kustannuksiin. Mitä huonommin eristys on tehty, sitä enemmän lämpö karkaa harakoille ja lompakko tyhjenee, koska kustannukset ovat korkeat. Jo aiemmin mainitussa Eiif:n esimerkissä ero hyvin eristetyn ja eristämättömän öljysäiliön energiakustannuksissa on yli 200 000€ vuodessa. Saman Eiif:n tutkimuksen mukaan, parantamalla eristysstandardeja voitaisiin Euroopan Unionin hiilidioksidipäästöjä vähentää 40 miljoona tonnia joka vuosi. Tämä vaatisi sen, että kaikki isoimmat teollisuuden alat osallistuvat talkoisiin. Edelleen viitaten Eiif:n raporttiin vuotuiset hiilidioksidipäästöjen erot öljytankkiesimerkissä ovat 1 825 tonnia vuodessa. Näistä syistä johtuen, tulisi olla teollisuudessa olla käytössä pakolliset energiatehokkuusvaatimukset – aivan kuin esimerkiksi sähkölaitteillakin on.

Eristys säästää siis rahaa ja luontoa. Sillä on myös työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikutus. Eristämättömät kuumat tai kylmät laitteet ja putket aiheuttavat työtapaturmia, jotka olisivat ehkäistävissä asianmukaisella eristyksellä. Hyvä eristys myös estää lämmön tai kylmän siirtymistä työskentelytilaan, jolloin työviihtyvyys paranee tasaisessa lämpötilassa. Toimiva tekninen eristys varmistaa tasaisen lämpötilan, jolla varmistetaan prosessien toimivuus.

Lyhyestä virsi kaunis: älä eristä ennen kuin tiedät, miten se kannattaa tehdä. Kun eristät tai korjaat eristyksiä, eristä ja korjaa riittävästi, koska se maksaa itsensä takaisin. Jos et ole ihan varma, että osaatko, ota asiantuntija mukaan heti projektin alussa.

Jos haluat jutella lisää aiheesta, ota yhteyttä Pekka Asikaiseen

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja eristysratkaisuista