Odotamme mielenkiinnolla sähköpostiasi
Soita meille nyt!

Kylmää vai kuumaa – eristämällä saat molempia taloudellisesti

Joulupukin lämpölinja – eristyksellä on merkitystä

Usein, varsinkin Suomessa, eristys mielletään eristämiseksi, jolla pidetään kylmä loitolla. Eristämisellä on kuitenkin useita tarkoituksia, jotka voidaan karkeasti jakaa tarkoituksen mukaan:

 • taloudellinen lämpöeristys
 • suojaeristys
 • jäätymissuojaeristys
 • kylmäeristys
 • kondenssieristys
 • prosessitekninen eristys

Kannattaa katsoa tekstin alussa oleva joulupukin lämpölinjan video, missä pukki kertoo oikean elämän esimerkkejä eristyksestä.

Eristämisellä voi olla tarkoitus säilyttää tietty lämpötila, vähentää melua, estää kondensoituminen tai estää palon syttyminen tai leviäminen. Eristämisellä on kauaskantoisia hyötyjä sen ensisijaisen hyödyn lisäksi. Esimerkiksi eristys vähentää energiankulutusta, millä on merkittävä vaikutus talouteen ja ympäristöön. Eristyksellä on myös positiivinen vaikutus sosiaaliseen vastuuseen, koska eristys luo turvallisuutta ja viihtyvyyttä ympäristöön.

Kuuman eristäminen

Tietyn lämpötilan säilyttämisen taustalla voi olla monta syytä. Esimerkiksi tietyt teollisuuden prosessit vaativat toimiakseen tietyn lämpötilan. Joulupukki säilyttää tietyn ruumiinlämmön eristämällä itsensä mm. villahousuilla ja lämmittämällä glögillä sisuskalut, ettei hän palellu rekeen. Ja illalla muorin keittämä riisipuuro pysyy kuumana aamuun saakka aromipesän hyvän eristyksen ansiosta.

Kun kappaleiden lämpötilat ovat erilaiset (kylmä ja kuuma) ja kappaleet ovat kosketuksissa toisiinsa, niiden lämpötilaero tasoittuu. Lämpöenergia siirtyy lämpöisestä viileään, jolloin lämpöisempi kappale jäähtyy ja viileämpi esine lämpenee. Lämpöeristeillä pyritään estämään lämmön siirtyminen kylmään eli hallitaan lämmön siirtymistä. Muita tarkoituksia ovat työturvallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen.

Kylmän eristäminen

Kylmän eristämisessä on kaksi päämäärää: pitää kylmä kylmänä ja estää kondension aiheuttama kosteuden tiivistyminen kohteen pintaan tai eristeeseen. Aivan kuten joulupukin kesäisellä kalaretkellä kylmälaukku toimi: kalat pysyivät tuoreina kylmässä ja kondensio pysyi poissa eristeestä laukun tiiviin pinnan ansiosta.

Kondensiota syntyy, kun lämmin törmää kylmään. Lämpö jäähtyy nopeasti ja sen sisältämä kosteus tiivistyy vedeksi. Jos kosteus pääsee eristeeseen, sen lämmöneristyskyky heikkenee merkittävästi. Siksi huokoiset eristeet, kuten mineraalivilla tarvitsevat höyrynsulun pintaan.
Kondensio voi aiheuttaa korroosiota, joka voi aiheuttaa merkittäviä vaurioita putkistoissa, laitteissa ja rakennuksissa. Kosteusvauriot voivat levitä laajalle ja niiden korjaus on kallista. Tästä syystä kylmäeristykset pitää tarkistaa säännöllisesti.

Esimerkiksi peltipäällyste toimii erinomaisena suojana niin lämpö- kuin kylmäeristyksessäkin. Sen ominaisuudet ovat kiistattomat:

 • suojaa eristettä kosteudelta
 • peltipäällyste on iskunkestävä
 • pelti on paloturvallista
 • peltipäällysteet ovat kierrätettäviä

Oikeanlainen kylmäeristys on taloudellisesti kannattavaa. Kylmän tekeminen on huomattavasti kalliimpaa kuin lämmön. Siksi eristyssuunnitteluun kannattaa valita alan parhaat asiantuntijat auttamaan.

Asiantuntija mukaan suunnitteluun heti alussa

Teollisuudessa eristyksellä on merkittävät vaikutukset laitteiden elinkaareen ja kokonaiskustannuksiin. Siksi eristyksen suunnitteluun kannattaa ottaa aina mukaan asiantuntijoita jo varhaisessa vaiheessa. Asiantuntijan avulla pystytään suunnittelemaan ja valitsemaan energia- ja kustannustehokkaimmat ratkaisut.

Yksi ongelma suunnittelussa on, että eristys suunnitellaan liian myöhäisessä vaiheessa. Joskus eristettävä kohde on jo tehty valmiiksi asti, kun eristystä aletaan vasta miettiä. Kun asiantuntija otetaan mukaan suunnittelun alkuvaiheessa, tulee kerralla valittua oikeanlainen eristyskokonaisuus:

 • oikeanlaiset ja vaatimusten mukaiset eristeet
 • nopeasti ja helposti asennettavat eristeet ja päällysteet
 • huollettavat tuotteet, jotka pidentävät elinkaarta

Toinen ongelma on vääränlaisen eristeen valinta. Ilman asiantuntijaa saatetaan valita vääränlainen tai väärän paksuinen eriste, joka ei toimi vaativassa ympäristössä. Huomio kiinnittyy pelkästään vain eristepaksuuteen eikä eristävyyteen tai valitaan eriste, joka on hankala asentaa ympäristöön. Ammattilaisen avulla tehty kokonaisuus pysyy tehokkaana pitkään ja on huollettavissa helposti.

Eristeiden kunnossapito

Eristeet eivät kestä ikuisesti, koska lämpö- ja kylmärasitus tai eristeiden painuminen ja kostuminen voivat heikentää eristeiden toimivuutta. Eristys ja niiden päällysteet vaativat kunnossapitoa, jotta ominaisuudet saadaan säilymään hyvinä pitkän aikaa. Rikkinäisillä eristeillä on negatiivinen vaikutus energiatehokkuuteen, jolloin syntyy kustannuksia. Siksi korjausta ei kannata pitkittää varsinkin, kun laskennallinen takaisinmaksuaika korjaukselle on todella lyhyt.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja eristysratkaisuista