Odotamme mielenkiinnolla sähköpostiasi
Soita meille nyt!

ISOPARTNER mukana pelastamassa Itämerta

Tänä vuonna olemme päättäneet lahjoittaa asiakaslahjojen varat Itämeren suojeluun John Nurminen Säätiön kautta. John Nurmisen Säätiö on meriluonnon suojelija, merikulttuurin vaalija ja elävöittäjä, merellisen kirjallisuuden kustantaja ja meren merkityksen puolestapuhuja.
Säätiö tekee pitkäjänteistä työtä Itämeren suojelemiseksi erilaisten hankkeiden kautta. Hankkeiden tavoitteena on parantaa Itämeren tilaa rehevöitymistä ja luontokatoa vastaan. Ilman lahjoituksia ja yhteistyökumppaneita työ olisi todella hidasta toteuttaa. Saaduilla varoilla tehdään seuraavia asioita:
 

 • Vähennetään rehevöitymistä koko Itämeren valuma-alueella. 
 • Torjutaan luontokatoa ennallistamalla vedenalaisia meriajokasniittyjä. 
 • Ehkäistään lannoitusten merikuljetusten ravinnepäästöjä.
 • Vähennetään haitallisten aineiden pääsyä mereen. 
 • Kierrätetään ruokokasvustoon sitoutuneita ravinteita rehevöityneistä rantavesistä maalle hyötykäyttöön.
 • Levitetään tietoa tehokkaaksi vesiensuojelutoimeksi havaitusta peltojen kipsikäsittelystä koko Itämeren alueella.
 • Edistetään metsätalouden vesistökuormitusta vähentäviä ratkaisuja ja käytäntöjä.
 • Edistetään Itämeri-tietoisuutta kertomalla merestä innovatiivisesti ja elämyksellisesti uusille yleisöille.
 • Viestitään Itämeren merkityksestä ja kulttuurista.
 • Hallinnoidaan meritaide- ja karttakokoelmaa.
 • Vahvistetaan eri keinoin ihmisten suhdetta mereen.

John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Vuonna 1992 perustetun säätiön tehtävänä on myös vaalia, elävöittää ja välittää mereen liittyviä tarinoita sekä kulttuuriperintöä. Työtä ohjaavat tulokset ja vaikuttavuus. Säätiön toimintaa rahoitetaan pääosin lahjoituksilla ja avustuksilla.  www.johnnurmisensaatio.fi

Tämän lahjoituksen myötä toivotamme kaikille rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2024!

Kuva: Jukka Nurminen